Ga direct naar: Hoofdinhoud

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze website van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze website te benaderen en/of de op of via deze site aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt volledig op risico van de gebruiker.

Juistheid van de gegevens

Herinneringscentrum Kamp Westerbork spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Herinneringscentrum Kamp Westerbork als portal fungeert juist is. Daarentegen kan Herinneringscentrum Kamp Westerbork niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Rechthebbenden

Herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft zijn best gedaan om rechthebbenden met betrekking tot materiaal op deze website te achterhalen. Mocht u desondanks materiaaltegenkomen, waarvan u rechthebbende bent en u heeft geen toestemming gegeven voor de publicatie ervan, neemt u dan contact op via collecties@kampwesterbork.nl, met vermelding van (een link naar) het materiaal waarvan u de rechthebbende bent.

Wijziging of beëindiging

Herinneringscentrum Kamp Westerbork behoudt zich het recht voor deze internetsite op elk door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of beëindigen, ook zonder voorafgaande melding hiervan. Herinneringscentrum Kamp Westerbork is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

Beperkingen ten aanzien van het gebruik

Het is niet toegestaan deze website zodanig te gebruiken dat:

  • Het gebruik van andere internetgebruikers kan worden gehinderd;
  • Het functioneren van deze website in gevaar wordt gebracht;
  • De op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan worden aangetast;
  • Gebruik leidt tot inbreuk op intellectuele rechten of in strijd is met wet- en regelgeving.
Aansprakelijkheid

Herinneringscentrum Kamp Westerbork aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:

  • Voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
  • Vanwege een belemmerende toegang tot de diensten van Herinneringscentrum Kamp Westerbork en garantie met betrekking tot het functioneren van de site Herinneringscentrum Kamp Westerbork
  • Voor eventuele virussen op de site of de server van Herinneringscentrum Kamp Westerbork die de informatie toegankelijk maakt.
  • Voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.
  • Voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier en/of connectiviteitsleverancier. Het technisch functioneren van de kabel- en breedbandverbindingen en connectiviteit vallen onder het risico van de exploitant van de kabel- respectievelijk breedbandverbinding en connectiviteit.
Klachten of opmerkingen

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: collecties@kampwesterbork.nl.

14 februari 2024

Platform nog in ontwikkelingWij zijn nog druk bezig met het verbeteren en uitbreiden van de informatie op deze website. Dat wat al klaar is, delen we hier graag.